Potrzebne są ulgi dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

Elżbieta Lutow, dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości w ZRP, oceniła negatywnie na łamach Pulsu Biznesu kredyt podatkowy, który miał stanowić ulgę finansowa dla przedsiębiorców. Nie spełnił on swojego zadania, o czym świadczy niewielka ilość podatników, którzy z niego korzystają.

Zdaniem Związek Rzemiosła Polskiego należałoby zamiast kredytu podatkowego wprowadzić bardziej dostosowane do potrzeb pracodawców rozwiązanie. Przedsiębiorców odstraszają takie zasady w przyznawaniu ulgi, jak konieczność utrzymania minimum pięcioosobowego zatrudnienia w firmie, czy też ryzyko utraty ulgi i zapłaty odsetek od niej. Przy korzystaniu z kredytu podatkowego nie można również wybrać opcji podatku liniowego.

W opinii Elżbiety Lutow kredyt podatkowy nie jest rozwiązaniem przydatnym  dla mikroprzedsiębiorstw, co waży na jego popularności. Według danych Ministerstwa Finansów do tej pory ze wspomnianej ulgi skorzystało jedynie 14 przedsiębiorców.

Więcej: pb.pl
14.11.2011
LINK