Postulaty Związku Rzemiosła Polskiego do nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Macieja Grabowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów uwagi do nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym.

Związek Rzemiosła Polskiego popiera propozycje rozwiązań zawarte w projekcie nowelizacji ustawy.
Związek zwraca się do Pana Ministra o rozważnie zniesienia obowiązujących ograniczeń, w których doradcy podatkowi świadczą usługi na rzecz członków swoich organizacji. ZRP uważa, że przyjęcie rozwiązań umożliwiających świadczenie usług doradczych przez organizacje rzemieślnicze – nie tylko na rzecz ich członków – zapewni szerszy dostęp do tych usług, zwłaszcza dla sektora MŚP.
Szczegółowe informacje w załączniku.