Posłowie zwiększyli wsparcie dla programów badawczych UE i Erasmusa

Parlament Europejski zdecydował o zwiększeniu wsparcia dla programów badawczych UE i Erasmusa. Posłowie przyznali, że młodzież oraz badania naukowe są priorytetami Parlamentu Europejskiego.

W środę 18 września br. posłowie zatwierdzili dodatkowe 100 mln euro na programy badawcze UE (80 mln euro na program „Horyzont 2020”) i mobilność młodzieży (20 mln euro na program Erasmus+).

Posłowie przyjęli 614 głosami do 69, przy 10 wstrzymujących się od głosu, decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 100 milionów euro na sztandarowe programy UE, „Horyzont 2020” (80 mln euro na finansowanie badań) i Erasmus+ (20 mln euro na mobilność młodzieży), zgodnie z porozumieniem Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie budżetu, z grudnia 2018 roku.

W osobnym głosowaniu, posłowie zadecydowali o zwrocie nadwyżki budżetowej z 2018 roku, w wysokości 1,8 mld euro państwom członkowskim UE poprzez zmniejszenie ich składek do budżetu UE. Jest to coroczne działanie dotyczące nadwyżki budżetowej, na którą składają się odsetki za zwłokę oraz grzywny nałożone przez Komisję, nadwyżka może również wynikać z niepełnej realizacji programów UE.

Źródło: Serwis Prasowy Parlamentu Europejskiego