Posiedzenie Zespołu TK ds. ubezpieczeń społecznych oraz ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjaln