Posiedzenie Zespołu TK ds. polityki gospodarczej i rynku pracy