Posiedzenie Zespołu TK ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych