Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 06/11/2020

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich

4 listopada br. odbyło się w trybie wideokonferencji posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich pod przewodnictwem Pana prof. Jana Klimka, zastępcy Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego. W posiedzeniu ze strony ZRP udział wzięli także Pan Norbert Pruszanowski i Pani Bogumiła Frąckowiak (członkowie Zespołu).

Głównym tematem posiedzenia było omówienie stanu prac związanych z przygotowaniem przez rząd RP Krajowego Planu Odbudowy, który stanowić będzie podstawę do otrzymania przez Polskę wsparcia unijnego w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa COVID-19. Informację na ten temat przedstawiła Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która dodatkowo poinformowała członków Zespołu o aktualnej sytuacji dot. negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa dla Polski na lata 2021-2027.

Ponadto na wniosek partnerów społecznych omówiono kwestie dotyczące procedury wyznaczania przedstawicieli partnerów spoza administracji do grup roboczych w ramach nowych programów Współpracy Transgranicznej oraz problemy beneficjentów funduszy unijnych związane z brakiem jednolitego, we wszystkich wdrażanych programach, systemu podpisywania dokumentów w formie elektronicznej.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018