List Prezesa ZRP do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Trwająca obecnie sytuacja epidemiczna, a w związku z tym nowe obostrzenia gospodarcze wywierają negatywny wpływ na tysiące polskich rzemieślników – przedsiębiorców. Tym samym, pogarsza się sytuacja ekonomiczna polskich rodzin. W ostatnim czasie nakładane są nowe zakazy w prowadzeniu działalności gospodarczej, które szczególnie dotykają branżę gastronomiczną i silnie z nią powiązaną branżę spożywczą, w tym także na przetwórstwo spożywcze.

W odpowiedzi na nakładane obostrzenia gospodarcze oraz sytuację polskich rzemieślników, Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski wystosował pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Pana Jarosława Gowina.

Treść pisma Związku Rzemiosła Polskiego dostępna jest TUTAJ.

Na treść pisma Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego odpowiedziało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Pani Olgi Semeniuk. „(…) Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii analizuje na bieżąco wpływ epidemii COVID-19 zarówno na gospodarkę krajową, jak i na jej sektor rzemiosła. (…) W obliczu drugiej fali epidemii rząd podjął działania mające na celu udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy szczególnie odczuli jej skutki” – czytamy w piśmie Podsekretarza Stanu Pani Olgi Semeniuk.

Treść pisma Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dostępna jest TUTAJ.