Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. Funduszy Europejskich

W dniu 29 marca br odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali: Przewodniczący Zespołu prof. Jan Klimek – wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pani Bogumiła Frąckowiak – ekspert ZRP oraz Pani Renata Lewicka –  główny specjalista w Zespole Rozwoju i Komunikacji ZRP.

Podczas spotkania omówiono stan prac nad „Krajowym Planem Odbudowy”, założenia projektu programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2021” oraz stanowisko partnerów społecznych do projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, w tym przedstawione przez partnerów społecznych propozycje koniecznych zmian w tym dokumencie.