Posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych

W dniu 28 lipca 2022, w formie hybrydowej, odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Zespołu.

Podczas posiedzenia omówiono m.in. działania Polski związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym pomocy humanitarnej i przedstawiono informacje na temat obrad 110 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, międzynarodowej konferencji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Pomoc dla Ukrainy, jej odbudowa i europejska perspektywa” , Inicjatywy Trójmorza oraz informacje na temat priorytetów prezydencji czeskiej w Radzie Unii Europejskiej. Zaprezentowano także nowy portal opracowany przez stronę rządową dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy pracawpolsce.gov.pl