Posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy