Posiedzenie Zespołu problemowego ds międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego

17 kwietnia 2024 w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego do spraw międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli strony rządowej z Ministerstwa Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, organizacji pracodawców i związków zawodowych pod nowym przewodnictwem dr Błażeja Mądrzyckiego , wiceprzewodniczącego OPZZ. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Jarosław Romaniuk, gł. specjalista w Zespole Rozwoju Przedsiębiorczości.

Omówiono propozycje planu prac Zespołu w 2024 roku, obejmującego między innymi przegląd konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy wymagających ratyfikacji lub implementacji do polskiego systemu prawnego oraz sprawy merytoryczno-organizacyjne związane z udziałem trójstronnej delegacji polskiej w 112 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie, która odbędzie się w pierwszej połowie czerwcu bieżącego roku.