Posiedzenie zespołu problemowego ds budżetu

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, w trakcie którego dyskutowano m.in. nt. projektowanej ulgi w podatku PIT dla osób do 26 roku życia.

W posiedzeniu uczestniczył również przedstawiciel ZRP. Podobne stanowisko do propozycji tej ulgi zajmowała zarówno strona pracodawców jak i związkowa. Zgłaszane wątpliwości dotyczyły sprawy zasadniczej, czy w ogóle projektowana ulga jest zgodna z konstytucją. Poproszono stronę rządową o opinię prawną w tej sprawie. Niezależnie od tej uwagi przedstawiciel ZRP zgłosił wniosek o ew. doprecyzowanie ustawy, tak aby było wiadomo, jak korzystać z ulgi w przypadku, kiedy wynagrodzenie ustalone jest w kwocie netto. Prezentowano pogląd, że zgodnie z prawem i wykładnią SN wynagrodzenie powinno być ustalone w kwocie brutto, zatem nie ma potrzeby dodatkowego regulowania tej sprawy w tej ustawie. Generalnie, zarówno strona związkowa jak i pracodawców dość sceptycznie odniosły się do zasadności wprowadzenia tej ulgi.