Posiedzenie Zespołu ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych TK