Posiedzenie Zespołu do spraw Semestru Europejskiego

8 listopada 2023 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii miało miejsce spotkanie robocze Zespołu ds. Semestru Europejskiego poświęcone kształtowaniu się zjawiska ubóstwa w Polsce.  W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz partnerów spoza administracji, w tym partnerów społecznych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Zespołu z ramienia ZRP. Podczas posiedzenia omówiono kwestie związane z kształtowaniem ubóstwa w świetle najnowszych wyników badania spójności społecznej (GUS), przykłady działań krajowych na rzecz zmniejszania skali ubóstwa w Polsce oraz trendy i analizy w kontekście europejskim , a także wnioski z raportu „Poverty Watch 2023” na temat  monitoringu ubóstwa w świetle badań Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska).