Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle

7 listopada 2023 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się uroczysta gala Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle. Wydarzenie zostało sfinansowane z rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Galę otworzył Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Jan Gogolewski, podkreślając rolę mistrzów w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia, w tym rolę mistrzów w  przygotowaniu zawodowym uczniów.

Podczas wydarzenia dwudziestu trzech mistrzów szkolących uczniów, reprezentujących izby rzemieślnicze z całego kraju, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania zostało uhonorowanych Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ceremonii wręczenia dokonał Pan Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dyrektorzy Izb Rzemieślniczych z sieci Związku Rzemiosła Polskiego oraz przedstawiciele szkół rzemiosła odebrali szczególne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle.

Gala została objęta Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Wydarzenie to miało dodatkowy cel w roku Jubileuszu 90-lecia Związku Rzemiosła Polskiego – podkreślenie ogromnego znaczenia samorządu gospodarczego rzemiosła oraz ludzi, którzy go tworzą, w edukacji kolejnych pokoleń fachowców.

Podczas Gali miały miejsce wystąpienia następujących gości w temacie Wkładu i roli rzemiosła w rozwój kształcenia dualnego w rzemiośle: Pana Kazimierza Smolińskiego, posła na Sejm RP X kadencji Pana Jacka Tomczaka, posła na Sejm RP X kadencji, Pani Małgorzaty Dziemińskiej, zastępcy Głównego Inspektora Pracy oraz Pana Michała Rulskiego, zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wydarzenie uświetnił koncert w wykonaniu Teatru Muzycznego Od Czapy.