Posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

28 kwietnia 2021 w formie wideokonferencji miało miejsce VII  posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna na lata 2014-2020” . Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu z ramienia ZRP. Podczas posiedzenia omówiono i przyjęto sprawozdanie roczne z wdrażania Programu w 2020 roku oraz aktualizację planu ewaluacji, zaprezentowano informację o bieżącym stanie wdrażania Programu oraz o stanie prac nad programem Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.