Konsultacje społeczne nowego Programu Interact 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Programu Interact 2021-2027. Program Interact świadczy pomoc ekspercką instytucjom zaangażowanym w realizację programów Interreg w UE.  W ramach programu nie organizuje się naborów wniosków projektowych. Projekt programu został przygotowany przez międzynarodową grupę roboczą, w której uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji będą rozpatrywane wspólnie z partnerami zagranicznymi biorącymi udział w przygotowaniu programu.

Konsultacje trwają od 28 kwietnia do 12 maja 2021 r. Formularz do zgłaszania uwag jest dostępny na portalu Funduszy Europejskich pod adresem:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/program-wspolpracy-interact-2021-2027-konsultacje-publiczne/

Głównymi odbiorcami nowego programu są instytucje pełniące różne funkcje w realizacji programów Interreg, w tym:

  • Instytucje Zarządzające
  • Wspólne Sekretariaty
  • Kontrolerzy krajowi
  • Instytucje audytowe
  • Przedstawiciele Komitetów Monitorujących

W ograniczonym zakresie z programu korzystają także inni interesariusze programów Interreg, np. punkty kontaktowe, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej.

Główne cele programu Interact to wzmocnienie zdolności zarządzania programami Interreg, wzmocnienie zdolności do pracy w programach współpracy, oraz wzmocnienie zdolności do utrwalania i komunikowania wyników programu oraz do zwiększania widoczności jego efektów.

Budżet programu Interact to 56,25 mln euro

Więcej informacji  ten temat na stronie gov.pl

Konsultowany dokument POBIERZ