Posiedzenie Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Prezydencji Belgii w Unii Europejskiej

W dniach 18-19 kwietnia 2024 w La Hulpe w Belgii odbyły się posiedzenia przygotowawcze partnerów społecznych i sesja plenarna Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego+ na lata 2021-2027 zorganizowane przez Prezydencję Belgii w UE. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji,  członek Komitetu EFS+ ze strony polskich pracodawców. Podczas posiedzenia omówiono m.in. aktualny stan wdrażania zasady partnerstwa w poszczególnych krajach UE, dotychczasowe efekty prac zespołu ds. uproszczeń, kwestie dot. wdrażania programów EFS w procesie Semestru Europejskiego, przygotowanie stanowiska Komitetu na temat przyszłości EFS po 2027 roku po zakończeniu obecnej perspektywy finansowej UE, dobre praktyki państw członkowskich dotyczące sposobów radzenia sobie z problemem długotrwałego bezrobocia  oraz zaprezentowano następujące trzy raporty:

– raport pt. „Wspólne kształtowanie zrównoważonej przyszłości: spójność dla konkurencyjnej Europy” Grupy Wysokiego Szczebla Unii Europejskiej ds. Przyszłości Polityka Spójności

– raport pt. „Fundusze UE: zapewnienie zgodności z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej”

– raport specjalny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Rządy prawa w Unii Europejskiej”