Posiedzenie komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego, Bruksela