Posiedzenie Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego+

5 kwietnia 2022 w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego+ na lata 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu EFS ze strony polskich pracodawców.

Podczas posiedzenia omówiono  możliwości wsparcia z EFS+ dla Ukrainy, wytyczne polityczne dotyczące wspierania integracji ukraińskich dzieci i młodzieży, będącej uchodźcami, aktualizację wniosku dotyczącego zalecenia Rady UE w sprawie sprawiedliwej transformacji edukacyjnej, aktualizację wytycznych dot. nowego programu ALMA, mającego na celu wsparcie osób młodych w poszukiwaniu zatrudnienia za granicą, aktualizację  indywidualnych kont edukacyjnych oraz zaprezentowano ósmy raport kohezyjny.