PARP ogłasza nabór do konkursu „Internacjonalizacja MŚP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nową edycję konkursu na dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. 

Wnioski będą przyjmowane od 5 maja do 29 czerwca br.

Mogą do niego przystąpić: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W obecnym naborze zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi do 900 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza europejskiego obszaru gospodarczego i Szwajcarii) lub do 610 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z europejskiego obszaru gospodarczego lub Szwajcarii) na projekt. Zwiększono także kwoty na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

Nowością obecnej edycji jest także odstąpienie od badania aspektu przychodowego działalności wnioskodawcy w odniesieniu do sprzedaży ogółem oraz sprzedaży produktów zgłaszanych w projekcie do internacjonalizacji w ramach kryterium dotyczącym kwalifikowalności wnioskodawcy, jak również zmniejszenie liczby kryteriów oceny. Dokumentacja do naboru znajduje się na stronie PARP.