Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 04/04/2022

PARP ogłasza nabór do konkursu „Internacjonalizacja MŚP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nową edycję konkursu na dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. 

Wnioski będą przyjmowane od 5 maja do 29 czerwca br.

Mogą do niego przystąpić: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W obecnym naborze zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi do 900 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza europejskiego obszaru gospodarczego i Szwajcarii) lub do 610 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z europejskiego obszaru gospodarczego lub Szwajcarii) na projekt. Zwiększono także kwoty na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

Nowością obecnej edycji jest także odstąpienie od badania aspektu przychodowego działalności wnioskodawcy w odniesieniu do sprzedaży ogółem oraz sprzedaży produktów zgłaszanych w projekcie do internacjonalizacji w ramach kryterium dotyczącym kwalifikowalności wnioskodawcy, jak również zmniejszenie liczby kryteriów oceny. Dokumentacja do naboru znajduje się na stronie PARP.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018