Posiedzenie Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego+

3 grudnia 2021 w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego+ na lata 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji,  członek Komitetu EFS+ ze strony polskich pracodawców. Podczas posiedzenia omówiono m.in. następujące tematy:

–  roczne badanie wzrostu zatrudnienia w ramach Semestru Europejskiego

– informacje instytucji zarządzających programami EFS w państwach członkowskich na temat stanu przygotowania nowych programów krajowych finansowanych z EFS+

– narzędzia dotyczące wykorzystania środków UE do integracji migrantów

– utworzenie europejskiej społeczności dot. dobrych praktyk w zakresie realizacji zasady partnerstwa we wdrażaniu programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w krajach UE z udziałem przedstawicieli administracji publicznej oraz partnerów spoza administracji w krajach członkowskich

– stan realizacji inicjatywy ALMA