Jan Gogolewski Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego na kolejną kadencję

Jan Gogolewski Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego na kolejną kadencję w latach 2021-2025. 8 grudnia 2021 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, odbył się Wyborczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Na urzędującego prezesa, który był jednym z trzech kandydatów zagłosowało 69 delegatów, ze 101 obecnych, uprawnionych do głosowania.

Jan Gogolewski – Przedsiębiorca – rzemieślnik

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego kadencji 2017-2021, Wiceprezes SMEunited (poprzednia nazwa: UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) od 2017 r, Członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, w latach 2005 – 2013 Prezes Zarządu Izby – certyfikowanego ośrodka Krajowego Systemu Usług. Od 1999 r. przewodniczy Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy. W latach 2005–2013 – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Bydgoszczy. Współorganizator reaktywacji Sejmiku Gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach którego współtworzył strategię rozwoju województwa. Od roku 2017 Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego i członek Rady Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, członek Rady Przedsiębiorców.

Otrzymał odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a także najwyższe odznaczenie rzemieślnicze – Szablę im. J. Kilińskiego.