Posiedzenie Komitetu Dialogu Społecznego (UE), Bruksela