Posiedzenie Grupy Zarządzającej projektu IW Equal F0551d2, Opole