posiedzenie grupy roboczej EKES – SOC 405, Bruksela