Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przy KK NSRO 2007-2013, Ministerstwo Roz