Posiedzenie GR ds. Koordynacji i Komplementarności w ramach KK NSRO, Warszawa