Posiedzenie Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego, Bruksela