Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego

7 listopada 2022 br. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów RP. Obrady prowadził Łukasz Bernatowicz, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.
W spotkaniu z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego udział wzięli Prezes ZRP Jan Gogolewski, Wiceprezes ZRP Janusz Kowalski, Wiceprezes ZRP Janusz Piątek oraz ekspert ZRP, Wiceprezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Pan Piotr Hadrysiak.
Pan Piotr Hadrysiak występujący jako ekspert ZRP w swoim wystąpieniu mówił, że „na dzień dzisiejszy musimy szukać oszczędności, inwestować w nowe formy pozyskiwania energii, nowoczesne energooszczędne technologie. Jednak bez zachęt i ulg dla firm, one same tego nie podźwigną. (…) Proponowane rozwiązania dają pewne prawa, ale nie chronią przed monopolistycznym charakterem dostawców energii, gazu i innych źródeł energii. (…) Tworząc listy podmiotów wrażliwych powstało kilka sprzeczności. Na przykład w projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców po raz kolejny pomija się organizacje samorządu rzemiosła.(…) Z zadowoleniem słuchamy o rozpoczęciu procesu inwestycji w energetykę atomową. Ale i tu pojawiają się problemy. Skostniały system zamówień publicznych i prawo budowlane.
Premier Mateusz Morawiecki przedstawił informacje w temacie polityki energetycznej w Polsce.
Rada w tym dniu nie podjęła żadnych uchwał.