Portal bolesławiec.pl: Nowi czeladnicy i mistrzowie rzemiosł

„Po raz drugi w historii współpracy cechu rzemiosł i powiatu w sali obrad bolesławieckiego starostwa wręczono dyplomy potwierdzające umiejętności zawodowe.” – czytamy na stronie portalu bolesławiec.pl

„Otrzymali je uczniowie powiatowych szkół zawodowych, rzemieślnicy podnoszący swoje kwalifikacje Wręczono również listy gratulacyjne właścicielom firm, którzy zapewniając odpowiednie warunki socjalno-warsztatowe uczą adeptów sztuki cukierniczej, samochodowej, czy fryzjerskiej praktycznego kunsztu.”

„Przez dwa lub trzy lata nauki w szkole zawodowej oraz praktyk u mistrzów rzemiosła każdy uczeń musi zdać egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych. Wczoraj w imieniu Zarządu Powiatu Bolesławieckiego świadectwa czeladnicze wręczyli 108 rzemieślnikom przedstawiciele Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.”

„- Dziękuję wszystkim tu obecnym: uczniom, członkom cechu, dyrektorom szkół i praktykodawcom za pracę, jaką inwestujecie w tworzenie doskonałego jakościowo, różnorodnego rzemiosła. To już drugie uroczyste wręczenie dyplomów, które jest zwieńczeniem wysiłków Was wszystkich. Jest to także uhonorowanie wspaniałej idei połączenia praktyki z wiedzą teoretyczną. Idei, która doskonale zakorzeniła się w rzeczywistości i przynosi bardzo dobre efekty – powiedział Starosta Cezary Przybylski.”

„Aż 17 z absolwentów szkół zawodowych otrzymało od Cechu specjalne wyróżnienia i upominki za szczególne osiągnięcia w nauce i wysoki poziom umiejętności zaprezentowanych podczas egzaminu.”

„Certyfikaty mistrzowskie wręczono 17 mistrzom, którzy po dwóch latach nauki w szkole zdobyli jeszcze 4 lata praktyki i oczywiście zdali mistrzowsko egzamin.”

„Powiat Bolesławiecki w geście uznania za współpracę w kształtowanie wysokich standardów rzemiosła na powiatowym rynku pracy wyróżnił specjalnym podziękowaniem 13 przedsiębiorców, organizujących praktyki zawodowe z zachowaniem wszystkich norm socjalnych i warsztatowych.”

Więcej: www.boleslawiec.pl

Biuro Prasowe SP