Poparcie ZRP dla propozycji podwyższenia do 1,5 mln euro kwoty granicznej przychodów obligującej pod

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że w pełni popiera propozycję podwyższenia kwoty przychodów obligującej przedsiębiorców działających jako osoby fizyczne (lub spółki nie posiadające osobowości prawnej) do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest to jeden z ważniejszych postulatów zgłaszanych od wielu lat przez ZRP.

Z powodu mającego miejsce od 3 lat, spadku wartości EURO w stosunku do złotego, wyznaczony w EURO limit kwoty granicznej w kwocie 800 tys. EURO, do którego przedsiębiorcy mogą prowadzić uproszczoną księgowość, ulega systematycznemu obniżeniu. Jeszcze w roku 2004 limit ten odpowiadał kwocie 3.714.800 zł – w roku 2008 jest to kwota odpowiadająca 3.022.000 zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich czterech lat kwota graniczna przychodów – powodująca obowiązek prowadzenia przez firmę ksiąg rachunkowych – realnie uległa obniżeniu o ponad 18%, nie uwzględniając obniżki z tytułu inflacji. Popieramy zatem propozycję podwyżki limitu, zawartą w projekcie ustawy, zgłaszając jednocześnie rozważenie możliwości określenia jego wysokości w walucie krajowej, analogicznie do zmian wprowadzonych w br. w ustawie o VAT, w której kwoty graniczne sprzedaży ustalono w złotych.

Szczegóły w załączniku