Pomiar efektywności środowiskowej produktów i organizacji. Konsultacje

Komisja Europejska prowadzi dalsze działania na rzecz opracowania jednolitej, europejskiej metodyki pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji. Dokument zawiera zbiór podstawowych elementów oraz zasad postępowania w trakcie obliczania charakterystyki środowiskowej produktów i organizacji w całym cyklu życia (LCA).
Opracowana metodyka, przyjęta na szczeblu UE, może w przyszłości służyć do porównywania poszczególnych produktów oraz być wykorzystywana np. w regulacjach dotyczących prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych, prawa pomocy publicznej. Dlatego może mieć bezpośrednie znaczenie dla funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw oraz poziomu ich konkurencyjności.

Ministerstwo gospodarki prosi o przekazywanie uwag do ich treści w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca na adres e:mail: jaroslaw.klonowski@mg.gov.pl
Więcej: LINK