Polskie Radio: Polscy rzemieślnicy w UEWładze zamierzają wdrożyć dzięki któremu, młodzi ludzie będą mieli mniej problemów ze znalezieniem pracy.  Ma to zapobiec dalszemu konfliktowi z prawem. Gotowi do przyłączenia się do inicjatywy są organizacje pracodawców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego.


Rozmowę z Maciejem Prószyńskim – Dyrektorem Zespołu Oświaty Zawodowej i Polityki Społecznej ZRP przeprowadziła Natalia Beń.


„To jest wielka sprawa: umożliwienie młodym ludziom, którzy są zdezorientowani, powrotu do normalnego życia, rodziny i przyjaciół” – mówi Maciej Prószyński. „My, jako organizacja pracodawców, możemy pomóc w identyfikacji i nabywania umiejętności zawodowych”. – dodaje.


„Jaki zawód można uzyskać w pracowniach rzemieślniczych?”


Przygotowujemy do zawodów, które są nauczane w szkołach zawodowych. Zasadą jest, że uczeń szkoli się u rzemieślnika a wiedzę i szkolenie teoretyczne zdobywa w szkole. Obecnie najbardziej popularnymi zawodami są fryzjerzy i mechanicy samochodowi.– mówi.


Więcej: LINK