Polskie Radio 1: O sytuacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw