Polski Magazyn Radiowy: Pilnie poszukiwani – polscy rzemieślnicy wyjadą do Niemiec?

Polskie Radio w Niemczech zapytało Dyrektora Generalnego ZRP Macieja Prószyńskiego o sytuację polskiego rzemiosła i o pomysł zapraszania polskich uczniów na naukę zawodu do Niemiec.

– Od czterech lat obserwujemy wzrost zainteresowania nauką zawodu u rzemieślnika – mówił Maciej Prószyński – I co istotne, wzrost ten dotyczy przede wszystkim tak ważnych dla gospodarki zawodów budowlanych.

Dyrektor Prószyński mówił również o problemach z refundacjami dla przedsiębiorców kształcących młodych rzemieślników.
– Na dzień dzisiejszy wstrzymano zawieranie umów o refundację dla nowoprzyjętych uczniów, czyli dla 30 tysięcy osób. Nic dziwnego, że wokół tej sprawy zrodził się społeczny niepokój.

Zapytany o skierowaną do polskiej młodzieży ofertę nauki rzemiosła za Odrą, Maciej Prószyński stwierdził, że z pewnością młodzi ludzie będą szukać możliwości kształcenia zawodowego i dobrze płatnej praca za granicą. Podkreślił jednak, że należy dbać o to, aby po okresie nauki czy pracy poza Polską, młodzi fachowcy wracali do kraju i tu wykorzystywali zdobyte doświadczenie.

Więcej informacji: LINK

Materiał dostępny w archiwum Zespołu Informacji i Promocji