Polski Inkubator Rzemiosła – kolejne spotkanie promujące

29 lipca 2021 r. w siedzibie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu miało miejsce spotkanie Pani Minister Olgi Semeniuk z przedstawicielami rzemiosła.

W spotkaniu uczestniczył również Pan Krzysztof Hebda – Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Nowym Sączu.

Pani Minister przedstawiła temat Polskiego Inkubatora Rzemiosła oraz założenia projektowanej ustawy o rzemiośle.

Nabór ofert ogłoszonego konkursu w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła rozpoczął się 21 lipca i potrwa do 11 sierpnia 2021 r.

Głównym celem programu, uruchomionego dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Dotacje w ramach tej edycji konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.

W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki:

  1. Ścieżka „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych”
  2. Ścieżka „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”

Najważniejsze informacje:

  • termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00,
  • projekty mogą być realizowane w terminach:

– w ścieżce 1 do 30 września 2021 r.,

  w ścieżce 2 do 31 grudnia 2021 r.,

  • maksymalna wysokość dotacji w obu ścieżkach wynosi 20 000 zł,
  • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane,
  • możliwe jest ubieganie się o realizację zadań w dwóch ścieżkach jednocześnie.