Polska z niskim bezrobociem

Z danych Eurostatu wynika, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu 4,4%. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w listopadzie wynosiła 7,3%. W strefie euro osiągnęła wartość 8,7%.
 
W grudniu ub.r. stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła 7,3%, czyli tyle samo jak przed miesiącem  i o 0,9 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. Polska znalazła się wśród 6 krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze wskaźnikiem na poziomie 4,4%. W stosunku do listopada stopa bezrobocia spadła o 0,1%. Natomiast w porównaniu do grudnia 2016 roku jest mniejsza o 1,1 pkt. proc. (wynosiła wtedy 5,5 proc.).