Polska wersja strony projektu KO-Transfer

Dostępna jest już polskojęzyczna wersja internetowej strony projektu KO-Transfer.

Projekt KO-Transfer miał na celu poprawę jakości, transparentności i elastyczności kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez przykładowe zastosowanie standardów kompetencyjnych oraz punktów kredytowych w kształceniu specjalistów budownictwa energooszczędnego.

Na stronie internetowej można znaleźć szczegółowe informacje na temat projektu – jego przebiegu, rezultatów, a także uczestniczących w nim partnerów.

Więcej informacji: LINK