Europejski dialog w Zakopanem

W dniach 11-13 października 2010 r w Zakopanem, odbyło się pierwsze szkolenie z Zadania 6 w ramach projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”dotyczące Europejskiego Dialogu Społecznego.

 

W szkoleniu uczestniczyły 54 osoby, głównie przedsiębiorcy, rzemieślnicy i koordynatorzy regionalni.

Dialog społeczny na szczeblu Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla organizacji rzemiosła oraz małych średnich przedsiębiorstw w układzie horyzontalnym i branżowym. Mechanizmy i instrumenty europejskiego dialogu społecznego – m.in. znalazły się w grupie zagadnień przedstawionych przez prelegenta Edytę Doboszynskś.

 

Kolejny prelegent Norbert Prusznowski, przedstawiciel polskich pracodawców w Komitecie EFS skoncentrował się na wskazaniu roli partnerów społecznych w kształtowaniu i wdrażaniu europejskiej polityki spójności.

W tematyce seminarium poruszono także kwestie udziału polskich partnerów społecznych w strukturach organizacji europejskich, w tym Związku Rzemiosła Polskiego jako członka UEAPM i jego roli jako reprezentatywnego partnera społecznego na szczeblu krajowym w przekładaniu założeń polityki spójności UE na kształt polskich instrumentów implementacyjnych.