Polska Gazeta Krakowska Nowosądecka: Cechowy opłatek z biskupem

„Reprezentacyjna sala posiedzeń ratusza w Nowym Sączu była miejscem opłatkowego spotkania rzemieślników całej diecezji tarnowskiej” – czytamy w Polsce Gazecie Krakowskiej Nowosądeckiej.

„By przełamać się opłatkiem z członkami mających wielowiekowe tradycje cechów rzemieślniczych działających w kilku miastach, do Sącza przyjechał biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej ks. Andrzej Jeż.”

„Przybyłych witali gospodarze obiektu -prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak i przewodniczący rady miasta Artur Czernecki oraz starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączy Jan First.”

Więcej: gazetakrakowska.pl
Stanisław Śmierciak
11.01.2010
LINK