Polska Dziennik Bałtycki: Zostań rzemieślnikiem

„Szansa dla pracujących bez uprawnień. Można być czeladnikiem lub mistrzem. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gdańsku realizuje projekt Wykorzystaj szansę – zostań czeladnikiem lub mistrzem” – czytamy w Dzienniku Bałtyckim.

„Bezpłatne szkolenia zawodowe, przygotowujące do egzaminów mistrzowskiego i czeladniczego, są przeznaczone dla osób, które pracują w pomorskich firmach i chciałyby potwierdzić formalnie swoje kwalifikacje zawodowe.”

„Pierwsze szkolenia zakończono w listopadzie minionego roku. Świadectwa jego ukończenie uzyskało 30 osób, które zdobywały wiedze wzawodach mechanik samochodowy, fryzjer i wizażystka. Barbara Oleksiak z pomorskiej izby poinformowała, że trwa nabór na kolejne szkolenia w zawodach mechanik samochodowy, lakiernik pojazdowy, złotnik jubiler, glazurnik i fryzjer. Jest jeszcze 50 miejsc. Ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń będzie lipiec.”

„Na szkolenia przyjmuje się do dwóch pracowników z jednego zakładu. Zajęcia teoretyczne w pomorskiej izbie i praktyczne w zakładach rzemieślniczych odbywają się w grupach zawodowych, liczących po 10 osób. Chętni powinni zgłaszać się do siedziby izby w Gdańsku.”

„Posiadacze świadectw i dyplomów mogą występować do Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie o potwierdzenie ważności tych dokumentów w krajach unijnych, w których są one uznawane.”

Więcej: dziennikbaltycki.pl
Jacek Sieński
19.01.2011