Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór „Promocja marki innowacyjnych MŚP” na EXPO 2025 w Japonii

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza start naboru, który dotyczy promocji marki innowacyjnych MŚP na Wystawie Światowej EXPO 2025 w Japonii.

Wydarzenie potrwa od 13 kwietnia do 13 października 2025 r., przyciągnie miliony odwiedzających i stanie się platformą do promocji polskiej nauki, kultury i turystyki, stawiając na rozwój polskich firm na rynkach zagranicznych. Działanie ma na celu wspieranie polskich małych i średnich przedsiębiorstw w zwiększaniu ich międzynarodowej obecności oraz nawiązywaniu kontaktów biznesowych w regionie Azji Wschodniej.

Cele naboru i wymogi formalne

W ramach działania „Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia)” przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie, przeznaczone dla projektów, których działania ukierunkowane są na wzmocnienie potencjału eksportowego MŚP na arenie międzynarodowej, poprzez działania promocyjne, przewidziane w programie promocji, w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej EXPO 2025 w Japonii, w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki. Obejmuje to udział w wydarzeniach targowych jako wystawcy, organizację wyjazdowych misji gospodarczych, uczestnictwo w Polsko-Japońskim Forum Eksportowym oraz Forum Inwestycyjnym. Program obejmuje również kampanie promocyjne skierowane na rynki docelowe, takie jak Japonia, Korea Południowa, Filipiny i inne kraje ASEAN. Wnioskodawcy powinni zaplanować co najmniej jedną misję wyjazdową na jedno z wymienionych forów gospodarczych oraz przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający dwa odrębne zadania, jeśli planują więcej niż jedno działanie promocyjne w tym samym czasie. PARP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oferuje dofinansowanie na poziomie do 50%. W konkursie nie ma określonej minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikacyjnych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze to 100 mln złotych.

Wnioski należy składać do 19 czerwca 2024 r. za pośrednictwem:

https://lsi.parp.gov.pl/auth

Więcej informacji na stronie PARP:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/promocja-marki-innowacyjnych-msp-expo-2025-japonia