Podwyższenie rocznego limitu przychodów dla ryczałtowców do 3 mln €

5 maja br. nadzwyczajna komisja ds. deregulacji przyjęła projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Jedną ze zmian nowelizacji jest podwyższenie limitu przychodów dla ryczałtowców z 2 mln € do 3 mln € rocznie.

W szczegółowym opisie proponowanych zmian dotyczących zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne czytamy:

„Projektowana zmiana, polegająca na podniesieniu o 50% aktualnej kwoty przychodów, do których możliwe jest opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego, ma na celu umożliwienie szerszej grupie przedsiębiorców korzystanie z tej formy opodatkowania ich działalności. Aktualnie obowiązująca kwota to 2 mln euro, po zmianach wzrośnie ona do 3 mln euro.

Forma ta jest prostsza w stosowaniu, gdyż np. pozwala uniknąć (często skomplikowanej i sformalizowanej) konieczności ustalenia i dokumentowania kosztów uzyskania przychodu.

Każde uproszczenie systemu podatkowego, polegające chociażby na szerszym niż wcześniej udostępnieniu możliwości korzystania z prostszych form opodatkowania, jest pożądanym i właściwym krokiem w stronę podatników.”

Pełna treść projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (link)