Podstawa programowa kształcenia w zawodach. Konsultacje

Przypominamy, że do końca września ministerstwo edukacji czeka na głosy pracodawców w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Konsultacje trwają od początku lipca.

Szefowa resortu chce, żeby właśnie pracodawcy mieli decydujący wpływ na to, czego będą uczyć się młodzi ludzie. To Wy wiecie bowiem najlepiej, jakich fachowców potrzebujecie i jakie kwalifikacje są dla Was najcenniejsze –powiedziała minister Joanna Kluzik-Rostkowska.

„Kształcenie we wszystkich zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach. Podstawa opisuje efekty kształcenia, czyli konkretne umiejętności, które powinien zdobyć młody człowiek uczący się w danym zawodzie. Obowiązujące obecnie podstawy programowe dla wszystkich zawodów zostały opracowane w 2012 r. Od ich publikacji upłynęły już trzy lata, w czasie których pojawiły się nowe technologie, wymagające nowych umiejętności. Zmieniły się też oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników. Najlepiej je znają pracodawcy.

Kwestionariusz znajduje się na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po jego wypełnieniu automatycznie generowany jest kod dostępu (hasło), który umożliwia wejście do strefy, w której można dokonać oceny konkretnych podstaw programowych.
Więcej: LINK