Podsekretarz Stanu w MRPiT, Pani Olga Semeniuk popiera wniosek ZRP w piśmie do MEiN ws. realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

11 lutego 2021 r. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Jan Gogolewski, zwrócił się do  Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii, Jarosława Gowina oraz  do Ministra edukacji i nauki z prośbą o rozważenie włączenia do I lub co najmniej II etapu szczepień przeciw SARS-CoV-2:

  1. osób pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzących naukę zawodu młodocianych pracowników, którzy dokształcają się w systemie pozaszkolnym i w związku z tym nie posiadają statusu „ucznia” (w kontekście prawa oświatowego) oraz
  2. osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy czeladnicze dla uczniów szkół branżowych I stopnia.

W odpowiedzi z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, czytamy, że MRPiT w pełni popiera wniosek ZRP. Zdaniem ministerstwa charakter prowadzonej przez ww. grupy osób aktywności zawodowej polegającej na przeprowadzaniu egzaminów czeladniczych dla uczniów szkół branżowych I stopnia oraz realizowaniu zadań związanych z przygotowaniem zawodowym w rzemiośle, uzasadnia potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ww. osobom poprzez umożliwienie priorytetowego dostępu do szczepień przeciw COViD-19.

PEŁNA TREŚĆ ODPOWIEDZI – MRPiT

 

Wystąpienie ZRP odnośnie uwzględnienia w najbliższych etapach szczepień instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych w Narodowym Programie Szczepień