Podsekretarz Stanu w MRPiT, Pani Olga Semeniuk popiera wniosek ZRP w piśmie do Pana Ministra – członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka