Podręcznik „Strategia niszy rynkowej jako element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała poradnik dla mikroprzedsiębiorców dotyczący zarządzania i planowania strategicznego. PARP kieruje go zwłaszcza do małych firm oraz do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Poradnik zawiera m.in.:
– informacje nt. prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu strategii niszy rynkowej,
– opisy możliwości rozwoju w niszy,
– praktyczne przykłady formułowania strategii w małych firmach,
– arkusze robocze umożliwiające samodzielne zaprojektowanie strategii firmy.

„Strategia…” dostępna jest na stronie: LINK