podlaskie:ngo.pl: Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach organizują konferencję pt. „Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?”, która odbędzie się 4 grudnia w Suwałkach.

Głównym celem konferencji będzie podsumowanie osiągnięć projektu „Akademia Cyfrowa” oraz przekazanie przedsiębiorcom, pracodawcom, stowarzyszeniom, instytucjom otoczenia biznesu oraz przedstawicielom instytucji rynku pracy i samorządów wiedzy na temat inwestowania w kluczowe umiejętności i kompetencje własnej kadry.

Udział w spotkaniu zapowiedzieli: Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB, Prezes Zarządu Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” Cezary Cieślukowski.
Konferencja objęta została patronatem honorowym Prezydenta Miasta Suwałk oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.
Więcej: LINK